3 Sahabat Setelah Mati

Bila hidup ramai kawan-kawan akan berada di samping kita tapi bila mati,masihkah ada kawan-kawan kita???

Setelah kematian, tidak ada yang tetap menyertaimu kecuali 3 :

1. Kejernihan hati. Iaitu kejernihan hati dari berbagai kotoran. Kejernihan dan kesuciannya tidak akan tercapai kecuali dengan menahan dirimu dari berbagai syahwat dunia.

2. Keakraban dengan zikrullah. Tetapi keakraban dengan Allah tidak akan tercapai kecuali engkau memperbanyakkan zikrullah dan sentiasa melakukannya.

3. Kecintaan kepada Allah. Tetapi cinta tidak akan tercapai kecuali mengenal Allah. Sementara mengenal Allah tidak akan tercapai kecuali dengan sentias bertafakur.

Ketiga-tiga sahabat ini akan menyelamatkan dan membahagiakan kita setelah kematian.