Balasan Bagi Yang Tidak Menunaikan Zakat

zakat, merupakan, satu, kewajipan.
Di antara hak-hak Allah yang utama adalah zakat yang
merupakan hak harta.Orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka
disiksa dengan harta itu dengan siksaan yang berat.Nas-nas telah mengabarkan
bahawa penyiksaan mereka dengan harta itu bermacam-macam.
Pertama,bagi pemiliknya harta itu wujud seekor ular botak
yang memiliki bintik.Ular itu bergantung di leher pemiliknya dan mengcengkeram
tulang rahang orang itu seraya berkata kepadanya: “Aku adalah hartamu,aku
adalah simpananmu.”
Dalam Sahih al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahawa
Rasulullah s.a.w bersabda , “Barangsiapa yang Allah beri harta lalu tidak
menunaikan zakatnya,pada hari kiamat hartanya akan diserupakan menjadi ular
botak berbintik dua,yang dikalungkan padanya di hari kiamat,kemudian ular itu
berkata, ‘Aku adalah hartamu,aku adalah simpananmu.” Rasulullah s.a.w. kemudian
membaca (ayat):
“Janganlah orang-orang yang bakhil dengan kurnia yang Allah
berikan kepada mereka mengira bahawa sikap itu baik bagi mereka,tetapi
kebakhilan itu buruk bagi mereka.Akan dikalungkan pada mereka di hari kiamat
apa yang mereka bakhilkan.” (Ali Imran,ayat 180)
zakat, terdapat, banyak, jenis.
Kedua,harta itu sendiri,yang zakatnya tidak
ditunaikan,didatangkan kepadanya.Jika harta itu berupa emas dan perak,maka
dijadikan lempengan emas,kemudian pemiliknya diseksa dengan itu.Jika harta itu
berupa haiwan,unta,sapi atau kambing,haiwan itu ditimpakan kepada pemiliknya
lalu ia disiksa dengan haiwan itu.Allah S.W.T berfirman:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
dinafkahkannya di jalan Allah,berilah mereka khabar tentang azab yang
pedih,pada hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahanam,lalu
dahi,lambung dan punggung mereka diseterika dengan emas dan perak itu.Itulah
harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,maka rasakanlah apa yang telah kamu
simpan itu.”
(At-Taubah,ayat 34-35)
Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah,yang
mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Setiap pemilik emas dan perak
yang tidak menunaikan hak hartanya itu,pada hari kiamat,emas dan perak itu
dijadikan lempengan yang dipanaskan di neraka jahanam,lalu lambung,dahi dan
punggung orang itu diseterika dengan itu.Setiap kali lempengan itu
dingin,dipanaskan kembali.Terus begitu dalam satu hari yang lamanya sama dengan
50 ribu tahun,sampai Allah memberi keputusan di antara hamba-hambanya,sehingga
orang itu melihat jalannya ke syurga atau ke neraka.”
Subhanallah,begitu dashyat sekali azab yang menanti orang
yang tak mahu menunaikan zakat.. Jom berzakat..